עדו בראל
Ido Barel
Untitled
ללא כותרת
2016 , 54*30*3
מעורבת על גבי חפץ מאמאייל
4000 ₪
Untitled
ללא כותרת
2017 , 44*36
צבע תעשיתי על מקלעות מעץ
3000 ₪