אילת בן דור
Ayelet Ben Dor
Animal Magic
2016 , 31*40
גרפיט, פחם וגואש על שקית נייר
1500 ₪
Animal Magic
2016 , 31*40
גרפיט, פחם וגואש על שקית נייר
1500 ₪