וננה בוריאן
Vanane Borian
Thank you, God, for making me a woman
ברוך שעשני אישה גויה
2017 , A3 40/30
צילום
1000 ₪
העבודה מדברת על דיכוי דתי כלפי נשים   על לגיטימציה להקטין ערכה של אישה על מקומה של אישה לא יהודיה כשרה בחברה ישראלית מודרנית.
Gospel From Me
הבשורה ממני
2016 , 100/70
צילום
3000 ₪
העבודה מדברת על "תפקיד" האישה בחברה פטריארכלית. מה יעודה ואיך הדת רואה את האישה, ההשראה נלקחה מאיקונות של מריה הקדושה בכנסיה הארמנית ביפו