לילי פישר
Lili Fisher
keys
מפתחות
2015 , 36 X 23
mixed media
1800 ₪
father's key
המפתח של אבא
2015 , 36 X 23
mixed media
1800 ₪