טלי בן בסט
Tali Benbassat
Untitled
ללא כותרת
2017 , 28X40
תחריט אקווטינטה
1000 ₪
A.P. העבודה כוללת מסגרת 18X12.5 גודל פלטה
Untitled
ללא כותרת
2017 , 28X40
תחריט אקווטינטה
1000 ₪
A.P. העבודה כוללת מסגרת גודל הפלטה 16*25
Utitled
ללא כותרת
2017 , 28X40
לינוקאט
1000 ₪
A.P. העבודה כוללת מסגרת
Untitled
ללא כותרת
2017 , 28X40 כל אחת
תחריט אקווטינטה (דיפטיכון)
1500 ₪
A.P. העבודה מורכבת משתי עבודות ממוסגרות ביחד גודל כל פלטה - 17.5*23.5