שרה בנינגה
Sara Benninga
Appropriation
ניכוס
2017 , 40x50
שמן על בד
1500 ₪
Untitled
ללא כותרת
2017 , 40x60
מדיה מעורבת על בד
1500 ₪
Cut Man
איש חתוך
2016 , 40x30
שמן על בד
1800 ₪