דורית פיגוביץ גודארד
Dorit Figovich Goddard
2016 , 30/40 ס"מ
הזרקת דיו על נייר ארכיב, מודבק על דיבון
3500 ₪