דוד ריב
David Reeb
news with blue vase
חדשות עם אגרטל כחול
1996 , 120x100 cm
screenprint
4000 ₪
אחד ממהדורה של 35, מתוך קבוצה של 6 הדפסים שעשיתי אחרי "מבצע ענבי זעם" 1 of an edition of 35 prints, one of six prints done following "operation grapes of wrath" in 1996