ג׳ניפר בר לב
Jenifer Bar Lev
Mudra 2009
x
2009 , 37.5 x 32 cm
Acrylic on paper
1500 ₪
A hand position in Buddhism which transmits energy.