יעל מאירי
Yael Meiry
Olive
זית
2016 , 25x37.5
הדפס דיו ארכיבי
2500 ₪
באמצעות שליפת עץ הזית הצעיר מהעציץ בו גדל, חשיפת האדמה בה הוא חי ותיעודו על גבי רקע לבן, סטרילי לכאורה, העבודה מתיחסת למושגים כגון בית, עקירה ושייכות. העבודה 'זית' (2016) הינה חלק מסדרה בהתהוות.
Locket #2
תליון #2
2016 , 17.5x23
הדפס דיו ארכיבי
2000 ₪
העבודה תליון #2 הינה חלק מתוך סדרת תצלומים של תליונים המציגים את מדינת ישראל באמצעות קווי המתאר שלה.