נטעלי שלוסר
Netally Schlosser
My little sister More, a Mattress, linen cabinet and a window
אחותי הקטנה מור , מזרון, ארון מצעים וחלון
2016 , 35 × 50 ס"מ
עיפרון פחם ודיו על נייר
5,000 ש״ח ₪
מסגרת מוזיאלית (uv)ממוסגר: