מיקה ואבי מילגרום
Mika and Avi Milgrom
Caracalla
קרקלה
2016 , 61X47.5
רישום מכאני על נייר
4000 ₪