קרן זלץ
keren zaltz
Untitled (Phantom)
(ללא כותרת (פנטום
2017 , 53x38
הדפסת דיו פיגמנטי
3800 ₪
Untitled (Phantom)
(ללא כותרת (פנטום
2017 , 46x34
הדפסת דיו פיגמנטי
3800 ₪