אברהם קריצמן
Abraham Kritzman
W W
W W
2017 , 60X45
שמן על בד
4000 ₪