עלמה שניאור
Alma Shneor
Untitled
ללא כותרת
1996-2016 , 43*35
צילום
2500 ₪
שבמפי
2006-2014 , 38*31
צילום
2500 ₪