מיכל נאמן
Michal Naaman
walking on water
2005 , 46*33
הדפס מטופל
5000 ₪