מרתה פירר
MARTHA FIRER
Spaces
מרווחים
2017 , 420 * 594 A2
רישום
2000 ₪
צבעים/צורות/מרווחים/טקסטורות/פוזיטיב/נגטיב/רע/טוב/יפה/מכוער/דת/גזע/מין/שחור הוא הצבע המקשר