מיקה בלום
Mika Bloom
Zion
ציון
2017 , 20.5x24.5
צילום
2000 ₪