יערה אורן
Yaara Oren
"פירות ירוקים"
2011-14 , 60*42
שמן על נייר
4500 ₪