.
הדף דייק
אהבה נבחרת
2017 , 40*40
אקריליק על בד
600 ₪
מאורת מורמים
2017 , 60*50
שמן על בד
700 ₪
נטיית מטען
2017 , 70*50
אקריליק על בד
800 ₪