יצחק ליבנה
Yitzhak Livneh
justice and freedom for all
צדק וחירות לכל
2017 , 30X40
צבע סינתיטי על לוח לבוד עם פורמייקה
2000 ₪