נחום טבת
Nahum Tevet
Black boat
סירה שחורה
2017 , 20*18.5
צילום
2800 ₪