שמחה שירמן
Simcha Shirman
פנים מינכן 1991 s.s 470430.111225
1991 , 40.5*30
צילום
5000 ₪
2/5