ציונה שמשי
Siona Shimshi
קטלוג למנצחים
2017 , 45*210
פנל מצויר אורך ללא מסגרת
1111 ₪
כישלון כערך עליון
2017 , 210*45
פנל מצויר אורך ללא מסגרת
1111 ₪