ניר הראל
Nir Harel
Untitled
ללא כותרת
2016 , 45x26cm
Print on archival paper
1200 ₪
Untitled
ללא כותרת
2016 , 45x26cm
Print on archival paper
1200 ₪