מאשה זוסמן
Masha Zusman
Untitled
ללא כותרת
2008 , 22.5x30.5cm
עט כדורי על נייר
2000 ₪
Untitled
ללא כותרת
2008 , 22.5x30.5cm
עט כדורי על נייר
2000 ₪