שחר יהלום
Shahar Yahalom
statue
פסל
2016 , 28x25
חיתוך עץ - מהדורה של 4 עותקים
2000 ₪