אלעד לרום
Elad Larom
Cook
טבח
2014 , 68x40
שמן על בד
3000 ₪