נועה גור
Noa Gur
logistics of integrations
לוגיסטיקה של השתלבות
2016 , 37 x 105
צילום
4800 ₪
בעבודתה "פרקטיקות של השתלבות", מפעילה נועה גור מדדים שונים, גיאומטריים וכלכליים, לבחינת היחס שנוצר בין הגוף האנושי וקנה המידה שהוא מכתיב לבין המרחב הציבורי. עבודתה מושפעת מהקשרים אמנותיים, בפרט ממופעים או עבודות פיסול שיצרו אמניות בהקשרים סביבתיים גבריים, כמו הסדרה של ואלי אקספורט "תצורות גוף" (1976-1972). יתרה מכך, היא מתייחסת לסוגיות פוליטיות עכשוויות ובפרט למשבר הפליטים הנוכחי באירופה והשלכותיו הנרחבות על הגידול הדרסטי באוכלוסייה ומצוקת הדיור שהוא הביא עמו. זה האחרון נתפס בשיח הציבורי והתקשורתי כבעיה ואף איום. הפרויקט מורכב, בין היתר, מהדמיות חזותיות אבסורדיות של "פתרונות" שיכון והלנה עבור בני אדם זרים, המציעים אפשרויות ניצול לניצול מקסימלי של המרחב מבלי להפריע להתנהלות היצרנית-צרכנית השוטפת של העולם המערבי. הצעות אלה מודגמות באמצעות גוף האמנית בסביבות עירוניות ובחללים ציבוריים.