אבישי פליישר
Avishai Fleisher
מכונת זמן 9
2015 ,
קרמיקה
1000 ₪