פנחס כהן גן
Pinchas Cohen Gan
Untitled
ללא כותרת
, 70*100
הדפס
5000 ₪