גיל מועלם-דורון
Gil Mualem-Doron
untitled (1917 - present)
(ללא כותרת(1917-הווה
2017 , 170x30
mixed media
2200 ₪
A wall installation that was used as a prop at the New Emperor's Clothes performance in front of the Independent Hall, Rothschild Boulevard, Tel-Aviv. More info about the work and the artist see: www.a4community.com. המייצב היה חלק ממייצג רחוב - בגדי המלך החדשים, חלק ב: עצמאות שהתקיים בשדרות רוטשילד מול היכל העצמאות באוקטובר 2017 www.a4community.com עוד מידע על העבודה והאמן באתר