מיקי קרצמן
Miki Kratsman
Central Station
תחנה מרכזית
2007 , 106x155
4000 ₪