פנינה גריצר
Pnina Grietzer
Derech oniya belev
דרך אוניה בלב
2016 , 12 x 15
טושים , על נייר . פספרטו על קאפה
450 ₪
סדרה של 3
Derech oniya belev
דרך אוניה בלב
2016 , 12 x 15
טושים , על נייר . פספרטו על קאפה
450 ₪
סדרה של 3
Derech oniya belev
דרך אוניה בלב
2016 , 12 x 15
טושים , על נייר . פספרטו על קאפה
450 ₪
סדרה של 3