אמירה אופנהיימר
Amira Oppenheimer
After Some Time- dandelions
כעבור זמן מה - שן הארי
2016 , 26.5 x 40
צילום
1200 ₪
Poppies in the Backyard
2015 , 26.5 x 40
צילום
1200 ₪