רלי דה פריס
Relli De Vries
Untitled
ללא כותרת
2010 , 50-35 ס"מ
צילום
3000 ₪
עבודה זו משותפת לי ולאמנית ליאורה לאור. העין היא צעצוע מאיר וזוהר .היא ממוסגרת במיסגור תיבה