ארנון בן דוד
Arnon Ben-David
Untitled
2013 , 43*28
תצלום צבע, הזרקת דיו על נייר
500 ₪
בית המשפט לערעורים, ברוקלין הייטס, בעת צילומי הסדרה ״אימפריית הפשע״, 2013
Untitled
2013 , 43*28
תצלום צבע, הזרקת דיו על נייר
500 ₪
בית המשפט לערעורים, ברוקלין הייטס, בעת צילומי הסדרה ״אימפריית הפשע״ , 2013
Untitled
2013 , 43*28
תצלום צבע, הזרקת דיו על נייר
500 ₪
נוף לילי, ברוקלין הייטס, בעת צילומי הסדרה ״אימפריית הפשע״ , 2013
Untitled
2013 , 43*28
תצלום צבע, הזרקת דיו על נייר
500 ₪
נוף לילי, ברוקלין הייטס, בעת צילומי הסדרה ״אימפריית הפשע״ , 2013