ילנה זפסקי
Elena Zapassky
West Bank
הגדה המערבית
2017 , 20x30
Photography
450 ₪
West Bank
הגדה המערבית
2017 , 20x35.5
Photography
450 ₪
West Bank
הגדה המערבית
2017 , 20x35.5
Photography
450 ₪
West Bank
הגדה המערבית
2017 , 20x35.5
Photography
450 ₪
West Bank
הגדה המערבית
2017 , 20x30
Photography
450 ₪