אוה מישור
Eva Mishor
Untitled
2016 , 30 x 45
photograph
750 ₪