ערן ענבר
Eran Inbar
Untitled
ללא כותרת
2015 , 46X30
ציאנוטייפ על בד
2000 ₪
Untitled
ללא כותרת
2014 , 26X28
רקמת יד
1700 ₪
Untitled
ללא כותרת
2014 , 57X50
ציאנוטייפ על מפית
2600 ₪