מיכל גולדמן
Michal Goldman
עורב קטן
2009 , 18*24
טמפרה על קנווס
5000 ₪