דוראר בכרי
Durar Bacri
ר'זה
2016 , 90*70
זפת על בד
5000 ₪
ר'זה
2016 , 120*60
שמן וזפת עלבד
5000 ₪
ר'זה
2016 , 90*70
זפת על בד
5000 ₪
(הסלמה (סוריה
2013 , 70*120
שמן על בד
5000 ₪