עודד ידעיה
oded Yedaya
bayrut 82
ביירות 82
1988 ,
צילום אנלוגי ודיו פרמננטי
2000 ₪
Hanita banans fields
בננות חניתה
89 , נטו - 30 על 20 ס"מ
צילום אנלוגי ודיו פרמננטי
2000 ₪